kot brytyjski - Evati Underleyhall*Pl Champion (WCF) Evati Underleyhall*PL
»Evi«

kotka brytyjska krótkowłosa z oznaczeniami liliowymi szylkretowymi (BRI j 33)
Data urodzenia: 12.01.2006
Hodowca: Dorota Podlejska
Genotyp: cscs aa bb dd ii ww ss Oo
FeLV, FIV: negatywne
Mioty: K

RodowódWystawyGaleria