kot syberyjski - Frezja Z Renesansu*Pl Champion (FFE i FIFe) Frezja Z Renesansu*PL
»Flara«

kotka syberyjska o umaszczeniu niebieski szylkret (SIB g)
Data urodzenia: 29.07.2004
Hodowca: Anna Powałka
Genotyp: C. aa BB dd ii ww ss Oo
FeLV, FIV: negatywne

RodowódWystawyGaleria