kot brytyjski Miot "H" Underleyhall*PL
data urodzenia: 13.07.2007
hodowca: Dorota Podlejska

Rodzice Dziadkowie Pradziadkowie Prapradziadkowie
IC
Charlie
Falling Star, CZ

BRI e
kot brytyjski
CH
Haribo
Dirty Dancing, CZ

BRI b 24
kot brytyjski
GIC
Haribo v. Alfersesch

BRI c 33
kot brytyjski
IC
Gargantua Colonel Custard

BRI e 33
kot brytyjski
CH
Kaiserzwerg's Abbys

BRI c 33
kot brytyjski
Beauty Lady
Dirty Dancing, CZ
BRI x (n 25)
kot brytyjski
IC
Uriel Orestis, CZ

BRI b
IC
Miss Marthy
De Cassis

BRI n 21 33
kot brytyjski
IC
Hanne Haller v. Mühleneck

BRI f 33
kot brytyjski
IC
Shadow v. Mühleneck

BRI a 21 33
kot brytyjski
PR
Irrwisch v. Konradsburg

BRI x (c 21 03 33)
IC
Alina v. Mühleneck

BRI g 33
kot brytyjski
CH
Ginger v. Kempinhausen

BRI f 33
kot brytyjski
EC
Archibald of little Sweet Dream

BRI e 33
kot brytyjski
Tiziana v. Rauhardt
BRI b 33
IC
Ginevra
Silver Rain, CZ

BRI c 03
kot brytyjski
CH
Gaspar
Z Muzyki*PL

BRI c
kot brytyjski
GIC
Apollo A Gentiana

BRI c
kot brytyjski
EC
Othello v. Schwarzen Schloss

BRI c
kot brytyjski
L'Avvenires Rosy Violet
BRI c
CH
Celesta
Z Muzyki*PL

BRI a
kot brytyjski
IC
Lucas Blue Vernissage

BRI a
kot brytyjski
GIC
Anais Belletane*UA

BRI c
kot brytyjski
CH
Camelia
Silver Rain, CZ

BRI a 03
kot brytyjski
GIC
Buddy
Falling Star, CZ

BRI a 24
kot brytyjski
IC
Dom Perignon Meander

BRI e
CH
Artemis Itoka, CZ

BRI n 24
kot brytyjski
CH
Bonni Mon Isena*PL

BRI c 03
kot brytyjski
Basil Itoka, CZ
BRI a 03
kot brytyjski
CH
Carmen

BRI c
kot brytyjski