kot syberyjski - Rumba Z Renesansu*Pl Premior, Champion Rumba Z Renesansu*PL
»Rumba«

kotka syberyjska o umaszczeniu niebieski szylkret z białym (SIB g 09)
Data urodzenia: 17.06.2007
Hodowca: Anna Powałka
Genotyp: C. aa BB dd ii ww Ss Oo
FeLV, FIV: negatywne

RodowódWystawyGaleria