kot syberyjski - Undaria Z Renesansu*Pl Grand International Champion (WCF)
Undaria Z Renesansu*PL
»Fanaberia«

kotka syberyjska o umaszczeniu czarny szylkret z białym (SIB f 09)
Data urodzenia: 05.05.2008
Hodowca: Anna Powałka
Genotyp: Ccs aa BB Dd ii ww Ss Oo
FeLV, FIV: negatywne
Mioty: R, G1

RodowódWystawyGaleria