kot brytyjski - Wirashoda Underleyhall*PL Wirashoda Underleyhall*PL
»Cappuccino«

kotka brytyjska o umaszczeniu czekoladowy szylkret bikolor (BRI h 03)
Data urodzenia: 23.01.2011
Hodowca: Dorota Podlejska
Genotyp: CC aa bb Dd ii ww Ss Oo
Grupa krwi: B
FeLV, FIV: negatywne
Mioty: E1

RodowódWystawy